Privacyverklaring

 

 

 

Privacyverklaring Funforward

Persoonsgegevens
Ik kan je persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je het contactformulier op de website invulde.

Deze persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
1. Je naam
2. Je e-mailadres
3. Je telefoonnummer

 

Ik verwerk persoonsgegevens:
• voor het uitvoeren van je opdracht
• voor de afhandeling van je betaling
• om je te bellen of e-mailen als dit nodig is voor de dienstverlening
• om je te informeren over wijzigingen van diensten
• als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte

 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat ik gegevens als bedrijfsnaam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer, het KvK- en btw-nummer zeven jaar bewaar in mijn administratie.

 

Worden je gegevens gedeeld met derden?
Dit gebeurt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van je opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wordt je websitebezoek in kaart gebracht?
Deze website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google heeft van FunForward geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

Gebruik van cookies
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser.

 

Samenwerking met andere partijen
Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om de diensten te leveren die je verwacht. Met die partners maak ik altijd goede afspraken zodat je gegevens veilig zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Al jouw gegevens die ik verwerk, mag je inzien en aanpassen. Je kunt ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Let erop dat dat niet altijd mag in verband met wet- en regelgeving. Natuurlijk hoor je in zo’n geval waarom je gegevens niet gewist kunnen worden.

 

Beveiliging
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, stuur dan een e-mail naar joost@funforward.nl.

 

Wijzigingen
Ik heb altijd het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze website staat altijd de meest recente versie.

 

Vragen en klachten
Heb je vragen of klachten over deze privacyverklaring?
Neem dan contact met mij op. Komen we er niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adres

Schildershof 1
Sint-Michielsgestel